2012. december 10., hétfő

Szigliget, Eötvös u. 8. a Hintónjáró szerelem napórája

Veszprém megye, Szigliget, Eötvös u. 8. házon valamikor volt, de ELTŰNT napóra.
Szigligeten áll egy régi ház, amelynek egy régi fényképe látható egy könyvben (Hangodi László - Paál József: Szigliget 890 éves 1121-2011. Szigliget, 2011. Kiadja: Szigliget Község Önkormányzata, Kölcsey Nyomda Kft. (Tapolca) ennek 105. oldalán "Majorsági épületek, 1912 KÖH. [Kulturális Örökségvédelmi Hivatal]" aláírású fénykép). A képen jobb oldalon álló, kétszintes épület oromfalának jobb felén felismerhető egy napóra. A Nap-arc sugarakkal, a ferde árnyékvető, a körben futó negyedköríves kettős óraosztás és az arab óraszámozás (7-12-6) sejthető.
Az 1912-es fénykép a 2011-ben kiadott könyvben.
Az 1912-es fénykép a 2011-ben kiadott könyvben (kinagyítva a napóra)
A korabeli neves színészek (Szirtes Ádám, Medgyesi Mária, Makláry Zoltán, Fónay Márta és Kiss Manyi) által játszott és Ranódy László rendezett "Hintónjáró szerelem" című fekete-fehér magyar játékfilmet 1955-ben Szigligeten forgatták. A film valamennyi jelenetében felismerhetőek a település helyszínei, épületei, tájrészletei. A filmben két olyan jelenet is van, hogy a hintó begördül egy íves kapu alatt és a belső épület falán jól láthatóan egy napóra ismerhető fel. A magas, hosszú épület oromfalának jobb oldalán van a falra festett napóra. Középen sugaras napkorong, alatta egy negyedkörív vagy félkörív látható, óraosztásokkal. A napóra szimmetrikusnak tűnik, így a fal D-re néző lehetetett.

Vázlatrajz az 1955-ös film alapján.

Az épületet egy másik régi könyvben lévő régi fénykép is mutatja (Kozák Károly: Szigliget. Budapest, 1961. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Itt a kép a 35. oldalon található, képaláírása: "A volt uradalmi major gazdasági épülete, XIX. sz. eleje"). Ezen az oromfal középső hosszúkás ablakától jobbra a napóra nem ismerhető fel, pedig ez a felvétel is az 1912. évhez közeli időpontban készülhetett. A napóra hiányának oka lehet, hogy a kép kora reggeli, keleti oldali, alacsony napállásnál készült, ezért még árnyékban volt a D-i falfelület.

Fénykép az 1961-es kiadású könyvből.
Hosszas nyomozás után derült ki, hogy a napórás épület a mai Eötvös u. 8. szám alatt volt.  Az 1800-as évek elején épített majorsági épületet 1945-ig a helyi földbirtokos, az 1950-es években a termelőszövetkezet használta. Többször átalakították, bővítették, egyes részeit lebontották. Napjainkra a napórát hordozó falfelület alsó szintje még megvan. A ház magánkézbe jutott, emeleti részét lebontották, a tetőzet alacsonyabra került és az épületet felújították, a napóra már eltűnt.
Adatközlő: Keszthelyi Sándor (2006), Vértesi Eszter (2009, 2011, 2012).

Szigliget, Eötvös u. 8. újabb napóra

Veszprém megye, Szigliget, Eötvös u. 8. ma a Steinbrücker család háza.
Napóra van a ház D-i falán, az oromfalra szerelve az eresz alatt, kb. 5 m magasban.

Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2011.
Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2011.

A vertikális napóra ferde árnyékvetője egy sugaras Nap-arcból indul ki. A számlap egy 0,33 x 0,37 m méretű pajzs alakú négyzetben húzódó körív. Óraszámozása: 8-12-4. Hátul egy rögzítésre szolgáló és irányba állító tartószerkezettel ellátva.


Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2011.

Az alumínium-öntvényként sorozatban gyártott napórát 2010-ben vásárolta a ház német tulajdonosa, és helyeztette a régi épületének felújított falára. A napóra nem pontosan D-i (inkább DNy-i) irányba néz, így jobbára épületdíszként funkcionál.
Adatközlő: Vértesi Eszter (2011).

Szigliget, Majális u. 32.

Veszprém megye, Szigliget, Majális u. 32. a budapesti Komlóssy József nyaralója.
Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2006.


Napóra látható a Majális-domb (Vilma-hegy) tetején lévő villa tornyának D-i oldalán, kb. 8 m magasban.

Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2006.
Vertikális. Árnyékvetője ferdén indul ki egy sugaras napkorongból. A számlap fekvő téglalap alakú, amelyben az óraszámozás: VI-XII-VI. A napóra 2002-ben készült.


Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2006.Adatközlő: Órainé Sándor Irén (2002).


Szigliget, Hóvirág u. 6.

Veszprém megye, Szigliget, Hóvirág u. 6. Bokros László festőművész és Bokros Júlia kerámikusművész házaspár családi házán.

Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2006.
Napóra van az 1975 körül épült családi ház D-i falán, 2,5 m magasban. Az utcáról jól látható.

A falon balra a Hold sarlója, jobbra a Nap sugarakkal. Középen egy csillag, abból indul ki a ferde árnyékvető fémpálca. Alatta 1 m sugarú félköríves sávra helyezett római számok. Óraszámozás: VIII-XII-V.


Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2006.


Az összes elem a házaspár tervei szerint és Bokros Júlia kerámikusművész gyártásával valósult meg 1980 körül. Legalul díszítés kerámiából. Ez utóbbi 2003-ban került ide, amikor a korábbi számozást és a Napot is felújították.


Adatközlő: Vértesi Eszter (1998).

Szigliget, Ősz utca 2.

Veszprém megye, Szigliget, Ősz utca 2. családi házon.
Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2008.
Napóra van az udvaron, a 2000-ben épült háztól nyugatra húzódó kerítésfal D-i oldalán 1,5 m magasban. Az Öreghegyi utcáról és az Ősz utcáról is látható.Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2008.
Vertikális napóra. Árnyékvető pálcája csak kissé hajlik le a vízszintestől. A számlap egy 0,5 m átmérőjű félkörív. Óraszámozása: VI-XII-VI, egész órás óravonalak sugaraival. Felül lángokkal övezett Nap-arc (az árnyékvető a napkorong szájából indul ki), sarló alakú Hold-arc és elszórtan csillagok. A dekoratív szépségű, égetett agyagból gyártott napórát egy budapesti KIKA-áruházban vásárolták és helyezték ide 2008 májusában. Az időt KözEI-ben mutatja.
Adatközlő: Vértesi Eszter (2008).

Szigliget, Kossuth u. 9.

Veszprém megye, Szigliget, Kossuth u. 9. családi ház udvarán.
Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2011.
A szigligeti Ófalu műemlékvédelmi területén álló, nádtetős régi (1738-as évszámot viselő) parasztház udvarán napóra található. Az előkertben, a telek DK-i sarkában elhelyezett gyűrűs-ekvatoriális napóra az utcáról is látható. A napórát egy fából díszesen faragott függőleges oszlop, valamint négy kovácsoltvas láb tartja 1,5 m magasban. Egy kör és egy félkör alakzat tartja a nyíl alakú árnyékvetőt. Egy félkör alakú szalagra kerültek az óraszámozások: V-XII-VII.


Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2011.
Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2011.
A napóra árnyékvető pálcája furcsán áll! Jól látszik, hogy nem a Szigligetnek megfelelő 46,8 fokos, hanem 65-70 fokos helyzetű a vízszinteshez képest. Ennek az a magyarázata, hogy az ingatlant nemrég finnek vették meg, és a Finnországban (az ottani földrajzi szélességnek megfelelően gyártott és egy ottani üzletben) megvásárolt napórát állították itt fel.
Adatközlő: Keszthelyi Sándor (2011).

Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2011.

Szigliget, Antalhegyi út 11.

Veszprém megye, Szigliget, Antalhegyi út 11. Somogyi Zoltán családi háza.
Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2010.
Napóra van a ház D-i falán 2 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap egy falra felcsavarozott vörösréz lemez. Pajzs alakú, 0,5 m x 0,9 m-es méretű. Óraszámozás: IX-XII-III. Somogyi Zoltán tervezte a napórát 2009-ben. A napóra közepén látható S és Z betűk utalnak is a tulajdonos nevére. Az árnyékvetőt, a kitámasztóját és a számlapot egy helyi iparossal készíttette el. Az elhelyezést és a számskála beosztásának elkészítését a tulajdonos végezte 2010 tavaszán. A napóra KöZEI-ben mutatja az időt.
Adatközlő: Vértesi Eszter (2010).

Szigliget, Vadrózsa u. 15.

Veszprém megye, Szigliget, Vadrózsa u. 15. Lerner János budapesti fotóművész nyaralója.
Napóra van az 1960 körül épített épület D-i falán 6 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap festett fémlemez a falra szerelve. Félkör alakú és 1,5 m átmérőjű. Óraszámozása: 7-12-5, változó közű. Középen sugaras naparc gömbvasakból szerkesztve. 1970 körül készült.
Adatközlő: Rékai Csaba (1991).
Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2012.


Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2012.
Fénykép: Keszthelyi Sándor, 2012.

 

Szigliget, Antalhegyi út 13.

Veszprém megye, Szigliget, Antalhegyi út 13. Várnai György győri tanár nyaralója.

Napóra van a D-i falon 3 m magasban. Vertikális. Fémpálca árnyékvetője poláris. A számlap téglafalra festett negyedkörív 1,5 m sugárral. Óraszámozása: X-XII-V, változó közű. Az 1990-es évek elején készült.

Adatközlő: Keszthelyi Sándor (1996).
Fénykép: Keszthelyi Sándor, 1996.

Üdvözlet az Olvasónak!

Üdvözlet az Olvasónak!

A mások által készített napórák felkutatása, adatgyűjtése, leírása, dokumentálása, jegyzékbe foglalása a célja ennek a blognak, vagyis a honlapomnak. Ide tehetek fel napóra adatokat, azután szöveges anyagukat bővíthetem, javíthatom, valamint a magam vagy a mások készítette fényképekkel illusztrálhatom.

Ezt a felhasználóbarát blogot technikailag könnyen és gyorsan használom, ezért választottam ezt a napóraadatok közzétételére. Tevékenységem nem független a "Keszthelyi Sándor: Napórák Magyarországon. A rögzített napórák katalógusa. Budapest, 1988. Magyar Csillagászati Egyesület." című kiadvány és honlap ( http://www.mek.oszk.hu/00500/00561/html/ ), valamint a Magyar Csillagászati Egyesület Napóra Szakcsoport honlapján ( http://napora.mcse.hu/ ) elérhető anyagoktól.

Remélem ami nekem örömmel járó ténykedés: az másoknak is örömére és hasznára válik!

Napórás adataitokat, képeiteket várom elektronikus levélcímemre: keszthelyi.sandor kukac pte.hu

Keszthelyi Sándor (Pécs).